Kära xjobbare

Allt för många gånger har jag fått en xjobbrapport inskickat via email några få dagar innan deadline för ett viss redovisningstillfälle. Ofta så finns det med några ord om att:

jo, jag vet att detta är sent men kan du läsa så att jag hinner lämna in innan deadline om tre dagar

Jag ska försöka undvika att uttrycka de känslor jag har när jag får sådana email och istället försöka ge dig några råd för ditt xjobb.

Kom överens om när du ska lämna in rapporten.

Jag vet att det är svårt att tro men vi sitter faktiskt inte och väntar på att få kasta oss över din xjobbsrapport så fort vi får den. Tvärtom, vi har troligtvis en del annat att göra med olika kurser, forskning och administration. Vi kan också vara på resa, jobba med ansökningar, ha fler xjobbsrapporter att läsa, etc. Du kan alltså inte räkna med att vi kan läsa din rapport så fort vi får den. Räkna också med att du och din handledare kommer att skicka rapporten fram och tillbaka i minst 3-4 veckor … notera minst”. Jag personligen vill också ha rapporten minst 3 veckor innan deadline så att jag kan vara säker på att jag hinner läsa den i alla fall en gång (och då ska den alltså inte behöva några justeringar). Det betyder att xjobbsrapporten bör lämnas in 1-2 månader innan deadline, inte tre dagar !!

Börja med rapporten när du börjar xjobbet.

Detta råd har du hört massvis med gånger och du har säkert tänkt det massvis med gånger också: börja inte med rapporten 1-2 veckor innan inlämning. Tro mig, du kommer inte att hinna få en xjobbsrapport som går att läsa. Börja fundera på rapporten när du börjar xjobbet och börja skriva på den efter en månad eller så. Ja, jag vet att det är jättetrist men det kommer att bli så mycket enklare för dig senare.

För dagbok.

En sak som många tycker är lite löjligt men du kan tjäna mycket tid och huvudbry om du varje gång du jobbar på xjobbet skriver ner vad du har gjort, vilka problem som funnits, hur du löste dem, hur du tänkte. När du sedan skriver rapporten så kommer du med största säkerhet att vilja beskriva problem/lösningar/funderingar, om du har en dagbok så tar det bara några sekunder att kolla upp saker och ting.

Spara designbeslut, skärmbilder, gammal kod, etc.

Skriv hela tiden ner varför du valt att göra på ett visst sätt, vilka problem som uppstått, etc (dagbok). Men glöm inte att ta skärmbilder, ta snapshots av kod, foton av experimentuppställningar/skisser, etc. Du kommer att ha stor nytta av detta senare när du skriver din rapport. Det mesta av detta kommer du aldrig att använda men det är mycket enklare att gräva fram en skärmdump än att försöka återskapa den två veckor innan rapporten ska in.

Kolla med din handledare att din disposition av rapporten ser OK ut.

Så fort det är möjligt så bör du kolla att med din handledare att ditt upplägg av rapporten ser OK ut, tänk dock på att det kan bli tvunget att ändra på upplägget under tiden beroende på vad som händer under xjobbet.

Fundera på vilka som kommer att läsa rapporten.

Du måste skriva för de grupper av läsare du har och anpassa upplägg och innehåll efter detta. För ditt xjobb kan jag gissa att det är tre grupper: nära och kära” - de som läser rapporten bara för att det är du som skrivet den, kompisar” - de som har ungefär samma bakgrund som du och är lite intresserade av det du har gjort, specialintresserade” - de som är verkligen intresserade av det du har gjort och vill veta alla detaljer. Det är nog mer eller mindre omöjligt att hela rapporten för alla och jag tycker inte heller att du skall försöka. Jag tycker det är helt OK att t.ex. börja med något som alla kan förstå för att senare i rapporten bli allt mer detaljerad. En del detaljer passar alldeles utmärkt i en bilaga.

Ge läsarna en överblick.

Börja inte rapporten med att gå in på olika detaljer i arbetet, istället bör du ge läsaren en uppfattning om vilket problem ska lösas och hur din lösning passar in i detta. På detta vis så blir det mycket enklare för läsaren att förstå din detaljerade beskrivning. Notera att det finns flera andra saker som du ska tänka på men att ge läsaren en överblick är enligt mig en av de viktigare.

Beskriva intressanta problem, beslut, alternativ, val etc.

Rapporten ska inte bara innehålla en beskrivning av vad du gjort, minst lika intressant är att veta varför resultatet blev som det blev. Varför valde du en viss arkitektur? Varför använde du ramverk A och inte B? Detta är saker som är intressant för den som hittar din rapport och läser den för att lösa ungefär samma problem.

Använd illustrationer.

Ett av målen för ditt skrivande bör vara att göra det så enkelt som möjligt för läsaren att förstå vad du skriver. Notera att det betyder inte att du ska skriva något som är lämpat för barn eller något liknande, du ska göra det så enkelt som möjligt för din tänkta läsarkrets att förstå. En sak som kan göra det enklare att förstå är att använda olika illustrationer som visar på vad du säger i texten, olika former av översikter gör det mycket enklare för läsaren

Gör en litteraturöversikt.

Med allra största säkerhet så är du inte den förste som gör det du ska göra, i alla fall finns det säkert några som har gjort nästan samma sak. Sök reda på detta och lär av vad de har gjort. Glöm inte att referera till detta i din rapport.

Fundera tidigt på vad din fördjupning ska handla om.

Fördjupningen är inte något som du ska göra just innan rapporten ska in, det är tänkt att det ska vara något som du har nytta av i själva xjobbet. Det brukar inte vara något större problem att hitta ett ämne däremot kan det kännas lättare att jobba konkret med xjobbet och skjuta upp detta till senare … gör inte det.

Använd stavningskontrollen.

Jag tror inte detta behöver kommenteras ytterligare - notera dock att stavningskontrollen inte alltid har rätt, den kan missa ibland eller säga att något är felstavat trots att det inte är det.

Särskrivningar.

Kolla att du inte har särskrivningar i den svenska texten.

Läs igenom rapporten.

Du bör läsa igenom rapporten själv (flera gånger) och aktivt ställa dig frågan förstår mina läsare detta?”, kan jag förklara detta bättre?”, skriver jag korrekt här?”, finns det ett enklare/tydligare sätt att skriva detta?” etc. Låt andra läsa rapporten också och ge kommentarer - kom ihåg det är inte frågan om att visa hur bra/dålig texten är utan hur du kan göra den ändå bättre.

Referera till externa källor in din text.

Se punkten om litteraturstudie.

Källkritik.

Tro inte på allting du hittar nätet !! Om du ser en websida som beskriver något relevant för ditt xjobb så är det inte säkert att den innehåller information som är korrekt. Fundera på vem som skrivit den (tänk på att namn etc kan förfalskas), vart den publiceras, etc. Det är fullt möjligt att någon med väldigt lite kunskap om ämnet har skrivit sidan - detta gäller även för sidor som många refererar till. Böcker, forskningsartiklar och liknande publikationer genomgår för det mesta en faktagranskning så trovärdigheten är högre där, men tänk på att det finns konferenser, tidskrifter, etc där man kan betala och få sin artikel publicerad utan någon ingående granskning. Det bästa du kan göra är att leta reda på många olika referenser från olika ställen och se om de stämmer överens.

Kontrollera hur en referenslista ska se ut.

Öppna valfri lärobok eller forskningsartikel och se efter hur referenslistan ska se ut. De kan formateras lite olika beroende på hur de publiceras men de ger en bra översikt hur det ska se ut. Fråga gärna din handledare om den ska se ut på något visst vis. Tips 1: Det räcker inte med en lista URLer till Wikipedia!! Tips 2: Använd ett program för referenshantering så blir det mycket lättare att få till en snygg lista - exempel: BibDesk, JabRef och EndNote.

Skriver du på engelska?

Be då någon som talar flytande engelska titta på rapporten. Helst någon som har det som modersmål och jobbar inom det ämne där du gör xjobbsarbetet. Det räcker inte med att din lillebror som är en hejare på engelska har ögnat igenom rapporten och det är inte din handledares jobb att fixa till din engelska.

Skriver du på svenska?

Be då någon som talar flytande svenska att titta på rapporten - helst någon som är riktigt bra på svenska. Det räcker inte med att din lillasyster som hade en 5:a i svenska i 8:an har ögnat igenom rapporten och det är inte din handledares jobb att fixa till din svenska.

Språkförbistring

Några småsaker som kan vara bra att veta:

  • Det engelska Abstract” motsvarar det svenska Sammanfattning”, dvs skriv inte Abstrakt”
  • När du pratar/skriver om artiklar (engelska papers”) så heter det just artikel” inte papper” som många akademiker tycks tro.

För att vara helt tydlig: nej, jag försöker inte vara jävlig eller gnällig. Jag vill bara att du ska få en xjobbsrapport som ser bra ut och som du kan vara stolt över - även efter redovisningstillfället. Jag vill också att jag ska ha en rimlig arbetssituation, jag vill inte spendera helger/nätter att läsa din xjobbsrapport bara för att du inte har planerat ditt arbete … det är när jag råkar ut för detta som jag blir väldigt gnällig.


Up next
Greed-50

Previously
Vår?