Suck, tävlingsregler

Jag funderade en kort stund på att vara med i en fototävling som Norrlandsmejerier anordnar. Jag kom så långt att jag började välja ut bilder och sedan så letade jag efter tävlingsreglerna för att se hur många bilder man fick skicka in … och tappade sedan lusten att vara med. I reglerna står det nämligen

I och med deltagande i tävlingen anses deltagaren ha gett sitt medgivande till att personuppgifter och insänt bildmaterial lagras elektroniskt samt att dessa får och kan komma att publiceras på Norrmejeriers webbsidor, mjölkpaket och andra kommunikationskanaler Norrmejerier förfogar över. Norrmejerier förbehåller sig rätten att använda insända bidrag vidare i sin marknadsföring. Deltagandet innebär att deltagaren avsäger sig andra ersättningskrav än eventuell tävlingsvinst.

Är det bara jag som tycker att sådana här villkor är svinaktiga??